Presentació

El nostre principal objectiu és millorar la qualitat de vida a l'entorn de les persones dependents en alguna etapa del cicle vital, prestant una assistència domiciliària.

En algun moment, ens cal per a nosaltres mateixos o per algun familiar el suport d'un professional per poder ajudar-nos i / o atendre a les tasques quotidianes, és en aquest moment quan necessiten una assistència que la nostra empresa els pot facilitar.

Els serveis que oferim són personalitzats i estudiats depenent de les necessitats de cada usuari i / o familiars, ens adaptem a les seves particularitats realitzant un seguiment de l'atenció personal dels nostres professionals diàriament, assignant una qualitat específica a cada servei, una continuïtat, transmetent una tranquil·litat al familiar, mantenint una confidencialitat i discreció per part del personal.

img

Serveis

Assistència domiciliària a la persona en el seu domicili, hospitals o centres residencials: Higiene personal, canvis posturals a persones enllitades, posar al llit i aixecar del llit, passejos diaris a l'exterior (promovent i incentivant les activitats i sortides fora del domicili per evitar el possible aïllament ) preparació i cuinat dels aliments, ajuda en la ingesta d'aquests, en cas necessari, control i administració de medicaments (sota prescripció mèdica), activitats de la vida diària, manteniment i ordre en l'entorn de l'usuari, realització de compres domèstiques diàries, i qualsevol necessitat que requereixi l'assistit.

Posem a la seva disposició un ampli ventall de serveis d'assistència domiciliària, serveis per hores, des d'una hora fins a 24 hores al dia, servei diürn i nocturn, laborables i festius, acompanyaments d'urgències, atenció a la llar, atenció telefònica 24 hores. Prestem aquest tipus d'assistència a domicili o en centres hospitalaris i residencials.

Segons les necessitats i el tipus d'assistència que requereixi cada assistit disposem d'una àmplia borsa de professionals en el sector, on la qualitat, la trajectòria professional i una gran experiència, és la nostra finalitat per a poder seleccionar el personal més adequat i prestar la millor assistència domiciliària.

El nostre personal està donat d'alta al Règim de la Seguretat Social, tots els tràmits administratius de contractació, baixes laborals, substitucions en període de vacances, indemnitzacions, i altres gestions, les realitzem des de les nostres instal·lacions. Facilitant les gestions als familiars.

Demani informació sense compromís, o visiteu-nos a les nostres instal·lacions i realitzarem un estudi de la millor assistència domiciliària que els puguem prestar, en cas de no tenir opció de desplaçament ens desplacem al seu domicili.

Trabaja con nosotros

Si te interesaría trabajar con nosotros, puedes enviarnos tus datos personales y tu currículum mediante el siguiente formulario de contacto.

Datos personales

Formatos permitidos: PDF, DOC o DOCX

Por favor teclee el código que ve a continuación:

80534